Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

Η μικρότερη ταινία του κόσμου, A Boy And His Atom: The World’s Smallest Movie


Ερευνητές της IBM χρησιμοποιώντας μικροσκόπιο σάρωσης (Scanning Tunneling Microscopy, STM) κατάφεραν να κάνουν πρωταγωνιστές σε μια ταινία μικρού μήκους μερικές χιλιάδες άτομα μονοξειδίου του άνθρακα. 

Detail of the scanning tunneling microscope used for production.

Ο τίτλος της ταινίας είναι “A Boy And His Atom” και για να τη δει κανείς πρέπει να μεγεθύνει τους πρωταγωνιστές κατά 100 εκατομμύρια φορές.

Η ταινία:


You’re about to see the movie that holds the Guinness World Records™ record for the World’s Smallest Stop-Motion Film. The ability to move single atoms — the smallest particles of any element in the universe — is crucial to IBM’s research in the field of atomic memory. But even nanophysicists need to have a little fun. In that spirit, IBM researchers used a scanning tunneling microscope to move thousands of carbon monoxide molecules (two atoms stacked on top of each other), all in pursuit of making a movie so small it can be seen only when you magnify it 100 million times. A movie made with atoms.

Mapping paper printouts for making the movie.

… και στη συνέχεια παρακολουθούμε το πως έγινε αυτή η ταινία: