Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

Γιώργος Σεφέρης, «Επί ασπαλάθων...». Giorgos Seferis, “Over Aspalathus Bushes…”

Marcin Owczarek, Democracy, 70x170cm, Photograph.

Είναι το τελευταίο ποίημα του Σεφέρη και δημοσιεύτηκε στο Βήμα (23.9.71) τρεις μέρες μετά το θάνατό του στην περίοδο της δικτατορίας. Το ποίημα βασίζεται σε μια περικοπή του Πλάτωνα (Πολιτεία 614 κ.ε.) που αναφέρεται στη μεταθανάτια τιμωρία των αδίκων και ιδιαίτερα του Αρδιαίου. Ο Αρδιαίος, τύραννος σε μια πόλη, είχε σκοτώσει τον πατέρα του και τον μεγαλύτερο του αδερφό του. Γι' αυτό και η τιμωρία του, καθώς και των άλλων τυράννων, στον άλλο κόσμο στάθηκε φοβερή. Όταν εξέτισαν την καθιερωμένη ποινή που επιβαλλόταν στους αδίκους και ετοιμαζόταν να βγουν στο φως, το στόμιο δεν τους δεχόταν αλλά έβγαζε ένα μουγκρητό. "Την ίδια ώρα άντρες άγριοι και όλο φωτιά που βρισκόταν εκεί και ήξεραν τι σημαίνει αυτό το μουγκρητό, τον Αρδιαίο και μερικούς άλλους αφού τους έδεσαν τα χέρια και τα πόδια και το κεφάλι, αφού τους έριξαν κάτω και τους έγδαραν, άρχισαν να τους σέρνουν έξω από το δρόμο και να τους ξεσκίζουν επάνω στ' ασπαλάθια και σε όλους όσοι περνούσαν από εκεί εξηγούσαν τις αιτίες που τα παθαίνουν αυτά και έλεγαν πως τους πηγαίνουν να τους ρίξουν στα Τάρταρα". (Πλ. Πολιτεία 616).

Ήταν ωραίο το Σούνιο τη μέρα εκείνη του Ευαγγελισμού
πάλι με την άνοιξη.
Λιγοστά πράσινα φύλλα γύρω στις σκουριασμένες πέτρες
το κόκκινο χώμα κι ασπάλαθοι
δείχνοντας έτοιμα τα μεγάλα τους βελόνια
και τους κίτρινους ανθούς.
Απόμακρα οι αρχαίες κολόνες, χορδές μιας άρπας αντηχούν ακόμη ...

Ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

 Γαλήνη.
- Τι μπορεί να μου θύμισε τον Αρδιαίο εκείνον;
Μια λέξη στον Πλάτωνα θαρρώ, χαμένη στου μυαλού τ' αυλάκια·
τ' όνομα του κίτρινου θάμνου
δεν άλλαξε από εκείνους τους καιρούς.
Το βράδυ βρήκα την περικοπή:
«Τον έδεσαν χειροπόδαρα» μας λέει
«τον έριξαν χάμω και τον έγδαραν
τον έσυραν παράμερα τον καταξέσκισαν
απάνω στους αγκαθερούς ασπάλαθους
και πήγαν και τον πέταξαν στον Τάρταρο, κουρέλι».

Maxim Kantor, Structure of Democracy, 2003-04

Έτσι στον κάτω κόσμο πλέρωνε τα κρίματά του
ο Παμφύλιος Αρδιαίος ο πανάθλιος Τύραννος.31 του Μάρτη 1971

Ο Γιώργος Σεφέρης το 1921.

This is G.Seferis last poem, and was published three days after his death (23/9/71), in Vima newspaper, during the junta era in Greece. It is based on an excerpt of Plato's "Politeia", referring to the afterlife punishment of the unfair and especially Ardieus, a tyrant who had murdered his father and his older brother. Because of this, his punishment- and all tyrants in general- in the nether world was terrible. When the tyrants got the usual punishment of the unfair and were ready to come out into the light, the orifice didn't let them out and roared. "At the same time, some wild men nearby who knew what that roar stood for , grabbed Ardieus and the other tyrants,tied them down at hands and feet and beat and scratched them bad. Then, they drew them out the road through the aspalathus thorns and tore them apart and at the end they drove them down to Tartarus." (Plato, Politeia 616).

Sounion looked beautiful
that day of Annunciation,
in spring once again.
A few green leaves
around the rusty stones
colour red and the aspalathus bushes
ready, showing their long needles
and their yellow flowers.
Not far away the ancient columns,
threads of an harp
echoing still.

Sunset at Cape Sounion.

Tranquillity.
-What may reminded me
of that man Ardieus?
A word of Plato I suppose
lost in my brain's ditches.
The name of the yellow bush
did not change all this time.
In the night I found the excerpt:
"They tied him in hands and feet", he says,
threw him down and skinned him,
drew him farther and tore him apart,
over the aspalathus thorns,
grabbed him and left him as a rag
down in Tartarus."

Ilya Glazunov, The Market of Our Democracy, 1999

And so, in the nether world, paid his sins
Ardieus from Pamfylia, the sordid tyrant.

1971, March 31

English Translation: Panagiotis Xourafas

Giorgos Seferis

Ο Αριστοτέλης ως ιστορικός της φυσικής επιστήμης. Aristotle as an Historian of Science

Roman copy in marble of a Greek bronze bust of Aristotle by Lysippus, c. 330 BCE. The alabaster mantle is modern. Buste d'Aristote. Marbre, copie romaine d'un original grec en bronze de Lysippse (vers 330 av. J.-C.). Ancienne collection Ludovisi. On Wednesday, March 26, 2014 Richard McKirahan (Professor of Classics and Philosophy Pomona College, USA and Member of the Scientific Committee of the “Interdisciplinary Centre for Aristotle Studies”) will give a lecture entitled “Aristotle as an Historian of Science.” The lecture is the 4th of the series of the 2nd “International Colloquium on Aristotle.”

Το «Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών», ύστερα από τον επιτυχημένο κύκλο διαλέξεων και εκδηλώσεων που πραγματοποίησε το περυσινό ακαδημαϊκό έτος, συνεχίζει και φέτος τις δραστηριότητες του, διοργανώνοντας εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων και τον 2ο κύκλο του «Διεθνούς Colloquium για τον Αριστοτέλη», με ομιλητές ειδικούς Αριστοτελιστές από την Αγγλία, την Ιταλία, Ισπανία, τις ΗΠΑ και την Ελλάδα.

Francesco Hayez, "Aristotle", 1811. Aristotle is a towering figure in ancient Greek philosophy, making contributions to logic, metaphysics, mathematics, physics, biology, botany, ethics, politics, agriculture, medicine, dance and theatre. He was a student of Plato who in turn studied under Socrates. He was more empirically-minded than Plato or Socrates and is famous for rejecting Plato’s theory of forms.

Στόχος του «Διεθνούς Colloquium για τον Αριστοτέλη» είναι η σε βάθος εξέταση διαφόρων πτυχών της Αριστοτελικής φιλοσοφίας από ειδικούς μελετητές. Αναλύονται θέματα που ανήκουν στον χώρο της Λογικής, της Μεταφυσικής, της Θεολογίας, της Ηθικής και Πολιτικής φιλοσοφίας, της Οικονομίας, της Φυσικής, των Μαθηματικών, της Αστρονομίας, της Μετεωρολογίας, της Βιολογίας, της Ιατρικής, της Ψυχολογίας, της Φιλοσοφίας του νου, της Φιλοσοφίας της Επιστήμης, με στόχο, μεταξύ άλλων, τη συσχέτιση της Αριστοτελικής φιλοσοφίας με τα σύγχρονα δεδομένα στον χώρο της Φιλοσοφίας και των Επιστημών.

Στο πλαίσιο του Colloquium, την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014, και ώρα 19.00, ο Καθηγητής Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας στο Pomona College της Καλιφόρνια και Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του «Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών» Richard McKirahan θα μιλήσει με θέμα «Ο Αριστοτέλης ως Ιστορικός της Φυσικής Επιστήμης». Τον ομιλητή θα προλογίσει η Πρόεδρος του ΔΙΚΑΜ, Ομότιμη Καθηγήτρια Δήμητρα Σφενδόνη-Μέντζου.

Rembrandt, Aristotle contemplating a bust of Homer, 1653.  As Professor McKirahan will elaborate in his lecture: “The aim of this project is to investigate the complex relation Aristotle had with his predecessors in the area of natural science, and chiefly with the Presocratic philosophers. Even though his surviving works do not have the form of historical writings, he frequently refers to his predecessors. References of this kind form an important element of his scientific research methodology. The question is whether they amount to history, whether or not they have a historical purpose. I employ Michael Frede’s taxonomy of different practices and approaches that are used in the history of philosophy to understand in what sense or senses Aristotle was in fact an historian of science and also to display his key role in the subsequent development of the practices of the history of science.”

Στόχος της ομιλίας του Richard McKirahan είναι η διερεύνηση της πολύπλοκης σχέσης του Αριστοτέλη με τους προηγούμενους στοχαστές στον τομέα των φυσικών επιστημών, και κυρίως με τους Προσωκρατικούς φιλοσόφους. Σύμφωνα με τον καθηγητή McKirahan: «Ακόμα και αν τα σωζόμενα συγγράμματά του δεν έχουν τη μορφή ιστορικής γραφής, συχνά αναφέρεται στους προκατόχους του. Και αναφορές αυτού του είδους αποτελούν σημαντικό στοιχείο της επιστημονικής και ερευνητικής μεθόδου του. Το ζήτημα είναι αν ισοδυναμούν με ιστορία, δηλαδή αν έχουν ιστορικό σκοπό, ή όχι. Χρησιμοποιώντας την κατάταξη που επινόησε ο Michael Frede για τις διαφορετικές πρακτικές και προσεγγίσεις ως προς την ιστορία της φιλοσοφίας, μπορούμε να καταλάβουμε με ποια έννοια ή με ποιες έννοιες ο Αριστοτέλης ήταν πράγματι ιστορικός της φυσικής επιστήμης και επίσης να αναγνωρίσουμε πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος του Σταγειρίτη για την επακόλουθη εξέλιξη των πρακτικών της ιστορίας της φυσικής επιστήμης».

Where and when: Research Dissemination Center Room 1, 3rd Septemvriou str., University Campus, Thessaloniki; Wednesday, March 26, 2014, at 7.00 p.m.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό (Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ, Αμφιθέατρο 1, 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης).