Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Tράπεζα Θεμάτων: Θύματα μαθητές-εκπαιδευτικοί- εκπαίδευση

Stephen Gjertson. The Thoughts of Youth, 1992.

Τρεις ημέρες πριν το ξεκίνημα των εξετάσεων στο Λύκειο, το Υπουργείο Παιδείας άνοιξε την περίφημη Τράπεζα Θεμάτων, ώστε να εξοικειωθούν δήθεν, μαθητές και καθηγητές, με εκατοντάδες θέματα, για τις εξετάσεις! Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες τόσο από τους εκπαιδευτικούς, όσο και από τους γονείς! 

Παρά τις καταγγελίες για τυπική κάλυψη της ύλης λόγω ελλείψεων εκπαιδευτικού προσωπικού! Με μεγάλο αριθμό θεμάτων, πρόχειρων, εκτός ύλης, με ανερμάτιστες εκφωνήσεις, μεγάλου βαθμού δυσκολίας, με απαιτήσεις αποστήθισης - απομνημόνευσης ακόμη και σε βάρος των ίδιων των οδηγιών διδασκαλίας, αντίστοιχα με αυτά των πανελλαδικών εξετάσεων.

René Magritte. La lectrice soumise, 1928.

Με την κλήρωση του 50% τέτοιων θεμάτων για τις εξετάσεις από την Τράπεζα, μαζί με το σκληρότερο σύστημα προαγωγής από τάξη σε τάξη (που απαιτεί επιπλέον βάση του δέκα, σε μέσο όρο, ανά διακριτό γνωστικό αντικείμενο σε γλώσσα και μαθηματικά και βάση οκτώ, στα υπόλοιπα και των σημερινών κατευθύνσεων), με μια βαθμολογία που θα μετρά και στη δυνατότητα εισαγωγής στο, η μαζική απόρριψη των μαθητών, στη συνολική εφαρμογή του νέου νόμου για το Λύκειο (ν. 4186), στα επόμενα δύο χρόνια, θα είναι αναπόφευκτη.

René Magritte. La Jeunesse, 1936-1937.

Απροκάλυπτα, με τη μέθοδο του σοκ, προχωρά πια η κυβέρνηση στην υλοποίηση του διπλού στόχου της. Από τη μια,  μαζικός διωγμός των πιο φτωχών μαθητών από το Λύκειο προς τη μεταγυμνασιακή κατάρτιση και τη μαθητεία – τζάμπα εργασία για τον εργοδότη. Από την άλλη,  διαμόρφωση όσων αντέξουν σε ένα νέο χειραγωγημένο, επιστημονικο - εργατικό δυναμικό με τις κατάλληλες για το κεφάλαιο δεξιότητες και μικρότερο κόστος, που θα "βουτήξει", στη θάλασσα της μεταδευτερόβαθμιας, πρώην τριτοβάθμιας,  εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτή είναι η πολιτική επιλογή του ΟΟΣΑ, της ΕΕ και των ΕΣΠΑ. Η Τράπεζα θεμάτων, μαζί με το συνολικό πλαίσιο αξιολόγησης (εσωτερική και εξωτερική των σχολείων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών), αποτελούν κρίσιμο εργαλείο προώθησής της.

Η προχειρότητα της μπορεί να εξορθολογιστεί, προκειμένου να αποκτήσει πιστοποιητικά εγκυρότητας, αλλά η ουσία της δεν θα αλλάξει.  Εντάσσεται στην πολιτική υλοποίησης της "τυποποιημένης αξιολόγησης" που  "έχει ένα διπλό ζωτικό ρόλο: είναι εργαλείο διαχείρισης των εκπαιδευτικών πολιτικών που ενσωματώνουν τις εκτεταμένες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην πλειοψηφία των χωρών του ΟΟΣΑ" στην παραπάνω αντιδραστική κατεύθυνση και "ταυτόχρονα αποτελεί συσκευή μέτρησης της αξιολόγησης αυτών των μεταρρυθμίσεων" (Nathalie Mons: «Theoretical and real effects of standardized assessment», Αύγουστος 2009).

 René Magritte. Golconde, 1953.

Η Τράπεζα Θεμάτων δεν έγινε για να υπάρχει μια αποθήκη τεστ και να ορίζεται σαφώς η εξεταστέα ύλη, που θα βοηθούν ή θα περιορίζουν τον εκπαιδευτικό, ώστε οι εξετάσεις να γίνονται πιο αξιόπιστες. Η μελέτη του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα, που αποτελεί οδηγό εφαρμογής όλων των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην εκπαίδευση, προβλέπει την εφαρμογή της ακριβώς στο πλαίσιο της κάλυψης της έλλειψης αξιόπιστων στοιχείων μιας "τυποποιημένης εθνικής αξιολόγησης που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση της επίδοσης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολικών μονάδων ή  περιφερειών" και της κάλυψης του "δικαιώματος" των γονέων "να γνωρίζουν τις επιδόσεις μιας σχολικής μονάδας, στο πλαίσιο της επιλογής του σχολείου για τα παιδιά τους". Οι τυποποιημένες, εθνικές, εξεταστικές δοκιμασίες των μαθητών, έχουν εφαρμοστεί στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ και παγκοσμίως, με την πιο σκληρή εκδοχή τους σε ΗΠΑ και Αγγλία. 

René Magritte. Les Misanthropes, 1942.

Πρόκειται για μεταφορά στάνταρ και φιλοσοφίας μέτρησης προϊόντος από τις εταιρείες στην εκπαίδευση. Δεν αφορούν μόνο το Λύκειο. Διεξάγονται τουλάχιστον τέσσερις φορές, μόνο στην υποχρεωτική εκπαίδευση (συνήθως από τη δεύτερη τάξη του δημοτικού). Ένας βρετανός μαθητής δίνει κατά μέσο όρο 70 τεστ στη μαθητική του ζωή. Συνδέθηκαν με τη μετατροπή των σχολείων σε ανταγωνιστικές μονάδες που αναζητούν πελάτες και χρηματοδότηση- στη βάση των επιδόσεών τους- την "ελεύθερη" επιλογή σχολείου από τον γονέα, τη "λογοδοσία" - αξιολόγηση όλων των  εκπαιδευτικών παραγόντων για την εφαρμογή των ασκούμενων πολιτικών. Οδήγησαν από τη μια σε κλείσιμο σχολείων, αύξηση της μαθητικής διαρροής και απολύσεις εκπαιδευτικού προσωπικού και από την άλλη σε μετατροπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε εκγύμναση τεστ (teaching the tests), σε περιορισμούς στη διδασκαλία όσων αντικειμένων δεν εξετάζονται, σε επιλεκτική αντιμετώπιση των μαθητών, σε αύξηση άγχους και μείωση της δημιουργικότητας, σε κλείσιμο σχολείων. 

René Magritte. La Reproduction interdite, 1937.

Ταυτόχρονα, άνοιξαν νέα πεδία κερδοφορίας για το κεφάλαιο και με αυτή καθ αυτή την υποστήριξη του εξεταστικού μηχανισμού, αλλά και με την άνθηση της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ήδη στη χώρα μας, φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία συνωστίζονται στους διαφημιστικούς αιθέρες . Οι «αξιολογητές θεμάτων» προς ανάρτηση στην Τράπεζα (4 ευρώ το θέμα), οι επιτροπές, η Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή του ΙΕΠ και κάθε λογής "αξιόπιστοι", εξωτερικοί συνεργάτες είναι οι πρώτοι ωφελούμενοι από το 1.570.000 ευρώ που δίνει το ΕΣΠΑ για το στήσιμο της Τράπεζας Θεμάτων.

Hooked up: Students in Xiaogan can be seen attached to IV drips after education bosses tried the unusual method to keep their energy levels up.

Πρόσφατα, δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες από τη Hubei, επαρχία της ανατολικής Κίνας, δείχνοντας μαθητές που τροφοδοτούνται με βελτιωτικά αμινοξέων από συστήματα που κρέμονται από την οροφή των αιθουσών, όπου μελετούν τεστ κατά τη δεκάωρη παραμονή τους στο σχολείο.

Under pressure: The Chinese are prospective high school graduates looking to complete college entry exams.

Θα επιτρέψουμε να είναι αυτό το μέλλον της νέας γενιάς;

Γιώτα Ιωαννίδου

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΠΡΙΝ, Κυριακή 22 Ιουνίου 2014.

DES13S2cmm: ένα από τα λαμπρότερα σουπερνόβα. Discovery of exotic supernova sees Dark Energy Survey start off with a bang!

The Milky Way rises over the Cerro Tololo Inter-American Observatory in northern Chile. The Dark Energy Survey operates from the largest telescope at the observatory, the 4-metre Victor M. Blanco Telescope (left). The first images taken by the Dark Energy Survey (DES) after the survey began in August 2013 have revealed a rare, ‘superluminous’ supernova that erupted in a galaxy 7.8 billion light years away. The stellar explosion, called DES13S2cmm, easily outshines most galaxies in the Universe and could still be seen in the data six months later, at the end of the first of what will be five years of observing by DES. Credit: Andreas Papadopoulos.

Μία από τις πιο ισχυρές και φωτεινές εκρήξεις σούπερ-νόβα (υπερκαινοφανών άστρων), που έχουν ποτέ παρατηρηθεί στο σύμπαν, εντόπισε ένας νεαρός Ελληνας ερευνητής στη Βρετανία. Μάλιστα, η παρατήρηση της «εξωτικής» έκρηξης εγκαινίασε το νέο πρόγραμμα «Έρευνας Σκοτεινής Ενέργειας» (Dark Energy Survey-DES), καθώς οι σχετικές εικόνες της σούπερ-νόβα ήσαν από τις πρώτες του πενταετούς ερευνητικού προγράμματος, που ξεκίνησε πρόσφατα.

The DES13S2cmm superluminous supernova was discovered by Andreas Papadopoulos (right), a graduate student at the University of Portsmouth and lead author on a forthcoming paper about the supernova. Chris D’Andrea (left) is a postdoctoral researcher at Portsmouth and leads the DES supernova spectroscopic follow-up program. Photo courtesy of Andreas Papadopoulos

Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος σήμερα είναι μεταπτυχιακός φοιτητής-ερευνητής στο Ινστιτούτο Κοσμολογίας του Πανεπιστημίου του Πόρτσμουθ, έκανε την σχετική ανακοίνωση σε συνέδριο της Βασιλικής Εταιρείας Αστρονομίας στην ίδια βρετανική πόλη. Ο Έλληνας ερευνητής εντόπισε την έκρηξη σε έναν μακρινό γαλαξία, σε απόσταση περίπου 7,8 δισεκατομμυρίων ετών φωτός. Η αστρική έκρηξη, με την ονομασία DES13S2cmm, ήταν τόσο φωτεινή που εύκολα «έσβηνε» τους περισσότερους γαλαξίες του σύμπαντος και η λάμψη της ήταν ορατή τουλάχιστον επί ένα εξάμηνο.

Οι εκρήξεις σούπερ-νόβα είναι κατακλυσμικά γεγονότα που προκαλούνται από τη βαρυτική κατάρρευση ορισμένων μεγάλων άστρων και το συμβάν μπορεί να είναι -επί εβδομάδες- από εκατό εκατομμύρια έως μερικά δισεκατομμύρια φορές πιο λαμπρό από τον Ήλιο μας. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί χιλιάδες τέτοιοι θεαματικοί αστρικοί «θάνατοι», όμως οι υπερβολικά φωτεινές εκρήξεις είναι πολύ λίγες. Στο αποκορύφωμά τους είναι δέκα έως 50 φορές πιο λαμπρές από τις συνήθεις σούπερ-νόβα και, αντίθετα με τις «κανονικές» σούπερ-νόβα, η προέλευσή τους παραμένει ένα μυστήριο.

«Λιγότερες από 40 τέτοιες σούπερ-νόβα έχουν μέχρι σήμερα βρεθεί και ποτέ δεν περίμενα να βρω μία από αυτές μελετώντας τις πρώτες εικόνες της “Έρευνας Σκοτεινής Ενέργειας”. Καθώς είναι τόσο σπάνιες, κάθε νέα ανακάλυψη φέρνει μαζί της νέες δυνατότητες κατανόησης του φαινομένου ή περισσότερες εκπλήξεις», δήλωσε ο Παπαδόπουλος.

Εικόνες που δείχνουν την περιοχή του σουπερνόβα DES13S2cmm πριν (αριστερά) και μετά (κέντρο) την έκρηξη. Δεξιά είναι η αφαίρεση των δυο εικόνων που αναδεικνύει το νέο αντικείμενο στο κέντρο. Before (left) and after (center) images of the region where DES13S2cmm was discovered. On the right is a subtraction of these two images, showing a bright new object at the center -- a supernova. Credit: Dark Energy Survey

Ακόμη και ανάμεσα σε αυτή την «ελίτ» των υπερβολικά φωτεινών εκρήξεων σούπερ-νόβα, ξεχωρίζει αυτή που εντόπισε ο έλληνας επιστήμων, καθώς η λάμψη της ξεθωριάζει με πολύ πιο αργό ρυθμό από τις περισσότερες άλλες εκρήξεις που έχουν μέχρι σήμερα ενταχτεί σε αυτήν την κατηγορία.

Ο δρ Μαρκ Σάλιβαν του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον έκανε περαιτέρω φασματοσκοπικές μελέτες της έκρηξης με τη βοήθεια του Πολύ Μεγάλου Τηλεσκοπίου του Ευρωπαϊκού Νοτίου Αστεροσκοπείου στη Χιλή. Πάντως, εξακολουθεί να παραμένει ερωτηματικό τι είναι αυτό που προκάλεσε μια τόσο ισχυρή έκρηξη. Καθώς η αναζήτηση του προγράμματος σκοτεινής ενέργειας συνεχίζεται, ελπίζεται ότι θα βρεθούν και άλλα τέτοια εκρηκτικά φαινόμενα, που θα φωτίσουν περισσότερο το μυστήριο.