Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

Είναι αυτό το «καρούμπαλο» νέο σωματίδιο; Is That ‘Bump’ a New Particle?

Στο διάγραμμα βλέπουμε το «καρούμπαλο» που έδωσε το πείραμα ΑTLAS σε σύγκριση με το διάγραμμα δεδομένων του πειράματος CMS. Οι ενέργειες των 600, 700 και 800 GeV καθορίζονται από τις μπλε κατακόρυφες γραμμές. Στην περιοχή αυτή εμφανίζεται αυξημένη η παραγωγή δυο φωτονίων πίσω από την οποία μπορεί να κρύβεται ένα νέο μυστηριώδες σωματίδιο.

Στο βίντεο που ακολουθεί, ο David Kaplan θεωρητικός φυσικός υψηλών ενεργειών στο πανεπιστήμιο Johns Hopkins, αναφέρεται σ’ αυτό το περίεργο σήμα που ανιχνεύθηκε πέρυσι στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC), στο CERN. Από τις νέες μετρήσεις που ξεκίνησαν ήδη στον LHC περιμένουμε την επιβεβαίωση του σήματος (άρα νέα φυσική) ή την απόρριψη.

David Kaplan reports on a potentially exciting new signal at the Large Hadron Collider. David Kaplan is a theoretical particle physicist at Johns Hopkins University and a producer of the award-winning documentary Particle Fever. Filming by Tom Hurwitz and Richard Fleming. Editing by Lisa Iaboni. Other graphics and images from CERN. Music by Podington Bear.