Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

100 χρόνια μουσικής, σε λιγότερο από 1 λεπτό! 100 Years Of Rock Music In Less Than A Minute

Elvis Presley in Jailhouse Rock (1957). Keeping up with the endless spawning of new sub-and sub-sub-genres of music can be hard. Just when you catch up with seapunk and witch house, they’re not cool anymore. Everyone’s already moved on to Nintendocore. To help you brush up on how rock music evolved into the many-tentacled beast that it is today, designer Brittany Klontz created an interactive infographic for ConcertHotels.com that maps 100 years of genres in less than a minute. It not only provides the names and birth dates of each style, but also offers sample songs allowing you to finally know what skiffle sounds like.

Ένας διαδραστικός χάρτης για την εξέλιξη της μουσικής! Πατώντας πάνω σε κάθε είδος μπορείτε να ακούσετε αντιπροσωπευτικό δείγμα. 

Click image to see the full interactive music graphic(via Concert Hotels).

Σχεδιάστηκε από τον Brittany Klontz για το ConcertHotels.com