Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

Ζουμ στον Οδυσσέα του ηλιακού συστήματος. Crater Odysseus

Μια από τις νέες εικόνες της Τηθύος στην οποία δεσπόζει πραγματικά ο γιγάντιος κρατήρας Οδυσσέας. Like most moons in the solar system, Tethys is covered by impact craters. Some craters bear witness to incredibly violent events, such as the crater Odysseus (seen here at the right of the image). While Tethys is 660 miles (1,062 kilometers) across, the crater Odysseus is 280 miles (450 kilometers) across, covering about 18 percent of the moon's surface area. A comparably sized crater on Earth would be as large as Africa! This view looks toward the anti-Saturn hemisphere of Tethys. North on Tethys is up and rotated 42 degrees to the right. The image was taken in visible light with the Cassini spacecraft narrow-angle camera on April 11, 2015. Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Το διαστημικό σκάφος Cassini που εξερευνά από το 2004 το σύστημα του Κρόνου πλησίασε την Τηθύ, ένα από τους δεκάδες δορυφόρους του πλανήτη και κατέγραψε νέες κοντινές, λεπτομερείς εικόνες από την παγωμένη επιφάνεια του. Στις νέες εικόνες ξεχωρίζει ο Οδυσσέας, ένας γιγάντιος κρατήρας που σχηματίστηκε μετά την πτώση κάποιου γιγάντιου αστεροειδούς στον παγωμένο δορυφόρο.

The 420 kilometer diameter Odysseus impact basin dominates Saturn's icy moon Tethys. This view shows the eastern two-thirds of Odysseus. Odysseus is relatively young, perhaps only 1 billion years old. It is therefore well preserved. The 2 to 3 kilometers high rim ridge defines the outer edge of the basin. The total depth from rim to floor is 8 kilometers, making Odysseus one of the deepest impact features in the Solar System. A rugged central mountain complex (at center right) forms a crude topographic ring rising 3 to 5 kilometers above the basin floor, roughly half way up to the level of the surrounding crater rim. Video is based on stereo topography derived from Cassini orbiter imaging data at 450 meters resolution. Image processing, stereo topography, and visualization were by Dr. Paul Schenk, Lunar and Planetary Institute, Houston.

Η Τηθύς έχει διάμετρο περίπου 1,065 χλμ και η επιφάνεια παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία. Στην Τηθύ υπάρχουν πολλοί κρατήρες. Ο μεγαλύτερος ονομάστηκε «Οδυσσέας» και έχει διάμετρο 450 χιλιόμετρα, δηλαδή καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της επιφάνειας του δορυφόρου. Αν μεταφέρουμε αυτές τις αναλογίες στη Γη αν υπήρχε ένας τέτοιος κρατήρας θα είχε το μέγεθος της... Αφρικής!