Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

50 χρόνια εξερεύνησης του Άρη. 50 Years of Mars Exploration

2015 marks 50 years of successful NASA missions to Mars starting with Mariner 4 in 1965. Since then, a total of 15 robotic missions led by various NASA centers have laid the groundwork for future human missions to the Red Planet. The journey to Mars continues with additional robotic missions planned for 2016 and 2020, and human missions in the 2030s.

Το 2015 συμπληρώθηκαν 50 χρόνια επιτυχημένων αποστολών της NASA στον Άρη, οι οποίες ξεκίνησαν με το Mariner 4 το 1965. Από τότε 15 ρομποτικές αποστολές έχουν βάλει τις βάσεις για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στον κόκκινο πλανήτη.

The sun sets behind two members of a mock Mars mission for one of the Mars Society's Mars Desert Research Station expeditions. Credit: The Mars Society.

Η εξερεύνηση του Άρη θα συνεχιστεί με ρομποτικές αποστολές που προγραμματίζονται για το 2016 και 2020, αλλά και επανδρωμένες αποστολές στη δεκαετία του 2030.