Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Πλούτωνας εκπέμπει ακτίνες Χ. X-ray Detection Sheds New Light on Pluto

O Πλούτωνας όπως τον φωτογράφησε το διαστημικό σκάφος New Horizons και δεξιά όπως φαίνεται από το διαστημικό τηλεσκόπιο ακτίνων Χ Chandra. The first detection of Pluto in X-rays has been made using NASA’s Chandra X-ray Observatory in conjunction with observations from NASA’s New Horizon spacecraft. Credits: X-ray: NASA/CXC/JHUAPL/R.McNutt et al; Optical: NASA/JHUAPL

Το τελευταίο που θα περίμενε κανείς από τον Πλούτωνα, έναν νάνο-πλανήτη με ελάχιστο μαγνητικό πεδίο, είναι να εκπέμπει ακτίνες Χ. Σίγουρα κάποιες ακτίνες Χ που εκπέμπονται από τον ήλιο μπορεί να σκεδάζονται από τον Πλούτωνα προς την κατεύθυνσή μας, αλλά αυτό το φαινόμενο δεν μπορεί να ερμηνεύσει την ενέργεια των παρατηρούμενων ακτίνων Χ. Μια άλλη πιθανή εξήγηση θα ήταν οι ακτίνες Χ να παράγονται από την αλληλεπίδραση του ηλιακού ανέμου με την ατμόσφαιρα του Πλούτωνα. Παρόμοιο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί στην κόμη κομητών. Όμως ούτε κι αυτό το φαινόμενο αρκεί για να εξηγήσει την παρατηρούμενη εκπομπή ακτίνων Χ από τον απομακρυσμένο πλανήτη-νάνο. Το πρόβλημα λοιπόν υπάρχει ακόμα και περιμένει την απάντησή του…