Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Ταξίδι στο περίφημο Νεφέλωμα του Ωρίωνα. Visible and Infrared Visualization of the Orion Nebula

This image showcases both the visible and infrared visualizations of the Orion Nebula. This view from a movie sequence looks down the 'valley' leading to the star cluster at the far end. The left side of the image shows the visible-light visualization, which fades to the infrared-light visualization on the right. These two contrasting models derive from observations by the Hubble and Spitzer space telescopes. Image credit: NASA/ESA/STScI/Caltech-IPAC

Το Νεφέλωμα του Ωρίωνα, γνωστό και ως Μεσιέ 42 (Μ42), είναι ένα νεφέλωμα του Γαλαξία μας νότια από τη Ζώνη του Ωρίωνα, στον αστερισμό του Ωρίωνα. Είναι ένα από τα φαινομενικώς φωτεινότερα νεφελώματα, ορατό με γυμνό μάτι σε σκοτεινό ουρανό. Το Νεφέλωμα του Ωρίωνα απέχει από τη Γη 1344 ± 20 έτη φωτός. Περιλαμβάνει την κοντινότερη στη Γη περιοχή παραγωγής νέων αστέρων. Η πραγματική του διάμετρος εκτιμάται σε 24 έτη φωτός. Το Νεφέλωμα του Ωρίωνα είναι ένα από τα πλέον ερευνηθέντα και φωτογραφημένα ουράνια σώματα. Η μελέτη του έχει αποκαλύψει πολλά μυστικά για τη διαδικασία σχηματισμού νέων άστρων και πλανητών από τη βαρυτική κατάρρευση νεφών διαστρικού αερίου και σκόνης.

This visualization explores the Orion Nebula using both visible and infrared light. The sequence begins with a wide-field view of the sky showing the plane of our Milky Way Galaxy, then zooms down to the scale of the Orion Nebula. The visible light observation (from the Hubble Space Telescope) and the infrared light observation (from the Spitzer Space Telescope) are compared first in two-dimensional images, and then in three-dimensional models. As the camera flies into the star-forming region, the sequence cross-fades back and forth between the visible and infrared views. The glowing gaseous landscape has been illuminated and carved by the high energy radiation and strong stellar winds from the massive hot stars in the central cluster. The infrared observations generally show cooler temperature gas at a deeper layer of the nebula that extends well beyond the visible image. In addition, the infrared showcases many faint stars that shine primarily at longer wavelengths. The higher resolution visible observations show finer details including the wispy bow shocks and tadpole-shaped proplyds. In this manner, the movie illustrates the contrasting features uncovered by multi-wavelength astronomy. Credit: NASA, ESA, and F. Summers, G. Bacon, Z. Levay, J. DePasquale, L. Hustak, L. Frattare, M. Robberto (STScI), R. Hurt (Caltech/IPAC), M. Kornmesser (ESA), A. Fujii

Ένα νέο βίντεο που κυκλοφόρησε από τη ΝΑSA εστιάζει στο Νεφέλωμα του Ωρίωνα, συνδυάζοντας δεδομένα ορατής και υπέρυθρης ακτινοβολίας από τα διαστημικά τηλεσκόπια Hubble και Spitzer. Έτσι μας αποκαλύπτονται χαρακτηριστικά του νεφελώματος που διαφορετικά θα ήταν αόρατα στους ανθρώπους.

Πηγές: hubblesite.org  physicsgg