Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, «Επέστρεφε». Constantine P. Cavafy, “Come Back”

Φρέντερικ Λέιτον, Ο Ψαράς και η Σειρήνα (λεπτομέρεια), 1858

Επέστρεφε συχνά και παίρνε με,
αγαπημένη αίσθησις επέστρεφε και παίρνε με—
όταν ξυπνά του σώματος η μνήμη,
κ’ επιθυμία παληά ξαναπερνά στο αίμα·
όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται,
κ’ αισθάνονται τα χέρια σαν ν’ αγγίζουν πάλι.

Επέστρεφε συχνά και παίρνε με την νύχτα,
όταν τα χείλη και το δέρμα ενθυμούνται...

Γιάννης Τσαρούχης, Έρως εσταυρωμένος και Στέλλα Βιολάντη, 1989 

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)

Come Back

Édouard Manet, At Père Lathuille, 1879

Come back often and take hold of me,
sensation that I love come back and take hold of me—
when the body’s memory awakens
and an old longing again moves into the blood,
when lips and skin remember
and hands feel as though they touch again.

Come back often, take hold of me in the night
when lips and skin remember...

Marc Chagall, Lovers in the sky of Nice, 1964

 Translated by Edmund Keeley/Philip Sherrard

(C.P. Cavafy, Collected Poems. Translated by Edmund Keeley and Philip Sherrard. Edited by George Savidis. Revised Edition. Princeton University Press, 1992)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου