Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Τα απομεινάρια μιας… Πρύμνας. Puppis A: An X-ray Tapestry

Νέα εντυπωσιακή εικόνα του υπερκαινοφανούς Puppis A. The image shows the remains of a supernova that would have been witnessed on Earth about 3,700 years ago. The remnant is called Puppis A, and is around 7,000 light years away and about 10 light years across. This image provides the most complete and detailed X-ray view of Puppis A ever obtained, made by combining a mosaic of different Chandra and XMM-Newton observations. Low-energy X-rays are shown in red, medium-energy X-rays are in green and high energy X-rays are colored blue. These observations act as a probe of the gas surrounding Puppis A, known as the interstellar medium. The complex appearance of the remnant shows that Puppis A is expanding into an interstellar medium that probably has a knotty structure. Image credit: NASA/CXC/IAFE/G.Dubner et al & ESA/XMM-Newton

O υπερκαινοφανής αστέρας Puppis A στον αστερισμό της Πρύμνας βρίσκεται σε απόσταση περίπου επτά χιλιάδων ετών φωτός από εμάς. Η έκρηξη σουπερνόβα σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι πιθανό να έγινε ορατή στον πλανήτη μας πριν από περίπου 3,700 έτη. Τα διαστημικά τηλεσκόπια Chandra και XMM Newton έστρεψαν τους φακούς τους και φωτογράφησαν τον Puppis A.

X-ray & Infrared Image of Puppis A. Image credit: NASA/CXC/IAFE/G.Dubner et al & ESA/XMM-Newton

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα μια εντυπωσιακή φωτογραφία που αποτελεί σύνθεση των εικόνων και δεδομένων που κατέγραψαν τα δύο τηλεσκόπια. Σε αυτή απεικονίζονται τα απομεινάρια του άστρου τα οποία υπολογίζεται ότι καλύπτουν μια έκταση δέκα ετών φωτός. Τα νέα δεδομένα θα φωτίσουν περισσότερο τον μηχανισμό και την εξέλιξη των υπερκαινοφανών.