Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015

Kαλλιόπη Εξάρχου, Πρώτη του έτους

Frederick Childe Hassam, A New Year's Nocturne, New York, 1892.

Πρώτη του έτους
και με βρήκε
βαθύ δάκρυ στο στήθος
Εκεί ψηλά
απ' όπου
διαχέεται ανενόχλητη
η κραυγή

Την είδα να σκίζει σαν αστραπή
το σύμπαν
κι ευθύς με πήρε πόνος μεγάλος

Για τα χαρισάμενα λόγια
που λησμονήσαμε
τις αγαθές προθέσεις
που απωλέσαμε
την περιούσια ουσία
που μας ξέφυγε

Και μετά
το ένα έφερε το άλλο

Ακατάβλητα πάθη
περιττές φωνές
"άνευ θρήνου Ερινύος"

Πού να ξέραμε
ότι στα άλεκτα
υποφώσκουν
αιτίες αθάνατης ζωής

Pierre Bonnard, Recueillement, 1925.

Kαλλιόπη Εξάρχου, "Μάχιμα χείλη", Σοκόλη, 2014.