Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Κ.Π. Καβάφης, Στου Kαφενείου την Eίσοδο. C.P. Cavafy, At the Café Door

Jean Béraud, Au Bistro, At the Bistro. Oil on canvas, 33 × 41 cm, Private collection.

Την προσοχή μου κάτι που είπαν πλάγι μου
διεύθυνε στου καφενείου την είσοδο.
Κ’ είδα τ’ ωραίο σώμα που έμοιαζε
σαν απ’ την άκρα πείρα του να τώκαμεν ο Έρως —
πλάττοντας τα συμμετρικά του μέλη με χαρά·
υψώνοντας γλυπτό το ανάστημα·
πλάττοντας με συγκίνησι το πρόσωπο
κι αφίνοντας απ’ των χεριών του το άγγιγμα
ένα αίσθημα στο μέτωπο, στα μάτια, και στα χείλη.

L'Ephèbe d'Agde, trouvé dans l'Hérault, Bronze, H. 1.33 m.

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)

At the Café Door

Pierre-Auguste Renoir, Au café, In the Café, circa 1877. Oil on canvas, 39.3 × 34.3 cm, Kröller-Müller Museum.

Something they said beside me
made me look toward the café door,
and I saw that lovely body which seemed
as though Eros in his mastery had fashioned it,
joyfully shaping its well-formed limbs,
molding its tall build,
shaping its face tenderly,
and leaving, with a touch of the fingers,
a particular nuance on the brow, the eyes, the lips.

Tête de l'Aurige, Bronze, H. 1.80 m.

Translated by Edmund Keeley/Philip Sherrard.