Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

Την επόμενη διαστημική αποστολή επιλέγει η ESA. Three candidates for ESA's next medium-class science mission

Την επόμενη αποστολή εξερεύνησης του Διαστήματος καλούνται να επιλέξουν τα στελέχη της ESA. The three mission concepts were chosen from 27 proposals that were submitted in response to the mission call made by ESA to the scientific community last year. Illustration of topics to be studied by the candidate missions. Credit: ESA/ATG medialab

Η μελέτη των εξωπλανητών, η φυσική πλάσματος και η παρατήρηση του σύμπαντος σε ακτίνες-X είναι τα τρία θέματα που επελέγησαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) προς εξέταση, ώστε μία από αυτές τις προτάσεις να αποτελέσει τελικά την τέταρτη αποστολή μεσαίας κατηγορίας για το επιστημονικό πρόγραμμα «Κοσμική Όραση» (Cosmic Vision), που προγραμματίζεται για εκτόξευση το 2025.

Οι ιδέες

Earth’s protective barrier – the magnetosphere – shields it from some of the effects of the supersonic solar wind. Studying the interaction between this wind and the magnetosphere is important for our understanding of space weather. Credit: ESA

Η επιτροπή αξιολόγησης αποφάσισε ότι οι τρεις υποψήφιες ιδέες που θα μελετηθούν περαιτέρω, είναι: η Atmospheric Remote-Sensing Infrared Exoplanet Large-survey (Ariel), η Turbulence Heating ObserveR (Thor) και η X-ray Imaging Polarimetry Explorer (Xipe).

Science, as explained by the Ariel team.

Η Ariel θα αναλύσει τις ατμόσφαιρες σε περίπου 500 πλανήτες, οι οποίοι βρίσκονται σε τροχιά κοντά σε κοντινά αστέρια, θα καθορίσει τη χημική τους σύσταση και τις φυσικές τους συνθήκες. Τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν τους επιστήμονες να καταλάβουν καλύτερα το σχηματισμό κάθε εξωπλανήτη. Η Thor προτίθεται να αντιμετωπίσει ένα θεμελιώδες πρόβλημα της διαστημικής φυσικής πλάσματος, σχετικά με την θέρμανση του πλάσματος και την επακόλουθη διάχυση της ενέργειας. Προτείνεται να τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη και οι μελέτες της θα περιλαμβάνουν την αλληλεπίδραση του ηλιακού ανέμου με το μαγνητικό πεδίο της Γης.

Η αποστολή Xipe προορίζεται να μελετήσει τις εκπομπές ακτίνων Χ από πηγές υψηλής ενέργειας, όπως οι σουπερνόβα (υπερκαινοφανείς αστέρες), οι πίδακες των γαλαξιών, οι μαύρες τρύπες και οι αστέρες νετρονίων, για να ανακαλύψει περισσότερα για τη συμπεριφορά της ύλης κάτω από ακραίες συνθήκες, ανοίγοντας ένα νέο παράθυρο στο υψηλής ενέργειας σύμπαν. Οι τρεις ιδέες επελέγησαν ανάμεσα σε 27 προτάσεις, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης από την ESA προς την επιστημονική κοινότητα το περασμένο έτος.

Μετά από μια περίοδο μελέτης, μία πρόταση θα επιλεγεί τελικά για να εκτελέσει την τέταρτη μεσαίας κατηγορίας (Μ4) αποστολή στο πρόγραμμα ‘Cosmic Vision 2015-2025' της ESA, που προγραμματίζεται για εκτόξευση το 2025.