Σάββατο, 4 Ιουλίου 2015

Οι πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες του πλανήτη Πλούτωνα από το σκάφος New Horizons. New Horizons Color Images Reveal Two Distinct Faces of Pluto, Series of Spots that Fascinate

Καλλιτεχνική απεικόνιση των νεφών στον Πλούτωνα. An artist’s conception of clouds in Pluto’s atmosphere. Credits: JHUAPL

Αν ο Πλούτωνας έχει σύννεφα, τότε η αποστολή New Horizons μπορεί να τα εντοπίσει.

Οι τελευταίες έγχρωμες εικόνες του Πλούτωνα (και του δορυφόρου Χάροντα) από το διαστημικό σκάφος New Horizons. New Horizons team members combined black-and-white images of Pluto and Charon from the spacecraft’s Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI) with lower-resolution color data from the Ralph instrument to produce these views. We see the planet and its largest moon in approximately true color, that is, the way they would appear if you were riding on the New Horizons spacecraft. About half of Pluto is imaged, which means features shown near the bottom of the dwarf planet are at approximately at the equatorial line.

Οι φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης που στέλνει το διαστημικό σκάφος θα μπορούσαν, χρησιμοποιώντας μια σειρά από ειδικές τεχνικές, να μας αποκαλύψουν την ύπαρξη ατμόσφαιρας.

Φωτογραφίες που ελήφθησαν μεταξύ 23ης και 29ης του Ιουνίου 2015, όταν η απόσταση του διαστημικού σκάφους Νέοι Ορίζοντες από τον Πλούτωνα ήταν 24 εκατομμύρια έως 18 εκατομμύρια χιλιόμετρα. This is the first movie created by New Horizons to reveal color surface features of Pluto and its largest moon Charon. “It’s a bit unusual to see so much surface detail at this distance,” said New Horizons co-investigator William McKinnon of the Geology and Geophysics Investigation Team, Washington University in Saint Louis. “What’s especially noteworthy is the level of detail in both bodies. It’s certainly whetting our appetite for what’s to come.” The images were taken between June 23 and June 29, 2015, as New Horizons’ distance to Pluto decreased from a distance of 15 million to 11 million miles (24 million to 18 million kilometers). Six high-resolution black-and-white images from New Horizons’ LORRI instrument were combined with color data from the Ralph instrument to produce the movie.

Σύμφωνα με τους ερευνητές ο εντοπισμός των νεφών θα επιτρέψει τον προσδιορισμό των ταχυτήτων και των διευθύνσεων των ανέμων στον πλανήτη-νάνο Πλούτωνα.

Πηγή: www.nasa.gov