Σάββατο, 4 Ιουλίου 2015

To Curiosity παρακολουθεί τον Φόβο. Phobos Passing Overhead

Εκπληκτική εικόνα του Φόβου από το Mars Reconnaissance OrbiterThis moon is doomed. Mars, the red planet named for the Roman god of war, has two tiny moons, Phobos and Deimos, whose names are derived from the Greek for Fear and Panic. These martian moons may well be captured asteroids originating in the main asteroid belt between Mars and Jupiter or perhaps from even more distant reaches of the Solar System. The larger moon, Phobos, is indeed seen to be a cratered, asteroid-like object in this stunning color image from the Mars Reconnaissance Orbiter, recorded at a resolution of about seven meters per pixel. But Phobos orbits so close to Mars - about 5,800 kilometers above the surface compared to 400,000 kilometers for our Moon - that gravitational tidal forces are dragging it down. In 100 million years or so Phobos will likely be shattered by stress caused by the relentless tidal forces, the debris forming a decaying ring around Mars. Image Credit: HiRISE, MRO, LPL (U. Arizona), NASA

Ο Φόβος μπορεί να είναι ο μεγαλύτερος από τους δύο δορυφόρους του πλανήτη Άρη (ο άλλος είναι ο Δείμος), πρόκειται όμως για ένα μικρό αντικείμενο με διαστάσεις 26,8 × 22,4 × 18,4 Km.

This movie clip shows Phobos, the larger of the two moons of Mars, passing overhead, as observed by NASA's Mars rover Curiosity in a series of images centered straight overhead starting shortly after sunset. Phobos first appears near the lower center of the view and moves toward the top of the view. The clip runs at accelerated speed; the amount of time covered in it is about 27 minutes.

Στο βίντεο βλέπουμε 86 διαδοχικές εικόνες που λήφθηκαν στις 28 Ιουνίου, από την κάμερα πλοήγησης του Curiosity, με τον δορυφόρο Φόβο – μια μικρή φωτεινή κουκκίδα – να κινείται από το κέντρο προς τα πάνω. Παρότι η κίνηση αυτή στο βίντεο διαρκεί 25 δευτερόλεπτα περίπου, η πραγματική διάρκεια της κίνησης ήταν 27 λεπτά.