Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Λατρεύοντας τις Νύμφες στην Αμβρακία. Adoring the Nymphs in Amvrakia

Πήλινος ανάγλυφος πίνακας που απεικονίζει τέσσερις γυναικείες μορφές, πιθανώς Νύμφες. Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας. A clay relief plaque depicting four Nymphs was chosen by the 33rd Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities of Preveza and Arta to be presented as the exhibit of the month. Four female figures, probably Nymphs, standing on a pedestal. They are wearing a head covering and long chiton. In their right hand they are holding a pomengranate and in their left they are holding a wreath.

Τέσσερις γυναικείες μορφές, πιθανώς Νύμφες, φέρουν πόλο στο κεφάλι και πατούν σε ξεχωριστό βάθρο η καθεμιά. Είναι ντυμένες με ποδήρη χιτώνα και φέρουν με το δεξί χέρι μπροστά στο στήθος ρόδι, ενώ με το αριστερό κρατούν στεφάνι.


Απεικονίζονται σε πήλινο ανάγλυφο πίνακα τον οποίο το Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας επέλεξε να παρουσιάσει ως το «Έκθεμα του Μήνα» για τον Οκτώβριο του 2014 σε βίντεο που φιλοξενείται στο YouTube.

Εξωτερική άποψη του σπηλαίου «Κουδουνότρυπα», κοντά στο χωριό Λιμίνη της Άρτας. It was found in 1916 in a cave called “Koudounotrypa” on the hill of Peranthe, during excavation works, near the village Limini of Arta. External view of the cave.

Ο πίνακας βρέθηκε το 1916 κατά τη διάρκεια ανασκαφών στο εσωτερικό του σπηλαίου «Κουδουνότρυπα» στο λόφο της Περάνθης, κοντά στο χωριό Λιμίνη της Άρτας.

Παράσταση Νύμφης σε αγγείο, 480 π.Χ. Metropolitan Museum of Art, Νέα Υόρκη. Representation of a Nymph on a vessel, 480 BC. The Metropolitan Museum of Art, New York. According to Greek mythology, the Nymphs, were divine female figures. They were young and they lived out in the wilderness. They were singing and dancing with Pan in the meadows and on mountain slopes, usually close to sources of water. With their songs they were praising the gods of Olympus.

Οι Νύμφες, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ήταν γυναικείες μορφές θεϊκής καταγωγής. Ήταν νεαρές σε ηλικία και ζούσαν μέσα στη φύση. Τραγουδούσαν και χόρευαν μαζί με τον Πάνα στα λιβάδια και στις πλαγιές, συνήθως κοντά σε πηγές νερού. Με τα τραγούδια τους υμνούσαν τους θεούς του Ολύμπου. Από το ίδιο σπήλαιο προέρχεται μια ανάλογη κατηγορία αναγλύφων που παριστάνουν Νύμφες να χορεύουν.

Εσωτερική άποψη του σπηλαίου «Κουδουνότρυπα».

Ένας από τους κυριότερους τόπους λατρείας των Νυμφών στην Ήπειρο είναι η Αμβρακία. Σύμφωνα με τις φιλολογικές μαρτυρίες αλλά και τα ευρήματα, οι Νύμφες λατρεύονταν στο «Ιερό όρος» όπου υπήρχε άντρο των Νυμφών, του Ερμή, του Πάνα, των Σειληνών και των Σατύρων.

Gaston Bussière, Nymphe, 1929. Huile sur toile, 46x33 cm.

Η λατρεία των Νυμφών στην Αμβρακία είναι κορινθιακής προέλευσης και επέζησε στην περιοχή μέχρι τα ρωμαϊκά χρόνια. Ο πίνακας βρίσκεται στην Αίθουσα Α του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας.

Γενική επιμέλεια: Χριστίνα Μερκούρη (αρχαιολόγος, Προϊσταμένη ΛΓ΄ ΕΠΚΑ). Επιμέλεια: Ανθή Αγγέλη (αρχαιολόγος). Δημιουργία βίντεο: Χρήστος Βέργης (συντηρητής αρχαιοτήτων).