Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Οργανικά μόρια εντόπισε το Philae. Organic molecules detected by Philae

Το Philae ανίχνευσε οργανικά μόρια στην επιφάνεια του κομήτη 67P σύμφωνα με ανακοίνωση των επιτελών της αποστολής της ESA. The Philae lander has detected organic molecules on the surface of its comet, scientists have confirmed.

Μετά την πρώτη ανακοίνωση για τα ευρήματα του Philae που αφορούσαν την «υφή» του κομήτη και το ότι ο 67P είναι πιο σκληρός από όσο ανέμεναν οι επιστήμονες οι επιτελείς της αποστολής ανακοίνωσαν ότι η διαστημοσυσκευή εντόπισε οργανικά μόρια στην επιφάνεια του κομήτη.

Philae worked for more than 60 hours on the comet, which is more than 500m miles from Earth, before hibernating. Photograph: ESA/Rosetta/NavCam/PA

Πρόκειται εξαιρετικά σημαντική ανακάλυψη αφού τα οργανικά μόρια (λόγω της παρουσίας του άνθρακα σε αυτά) αποτελούν ένα από τα δομικά υλικά της ζωής στη Γη.

Ενισχύεται έτσι η θεωρία ότι η ζωή δεν είναι προϊόν του πλανήτη μας αλλά τα βασικά της συστατικά έφθασαν εδώ από το Διάστημα μέσω κομητών και αστεροειδών.

Rosetta’s Philae lander includes a carefully selected set of instruments to analyze a comet’s surface. Credit: ESA, Composite – T.Reyes

Ένα όργανο που σχεδιάστηκε για να «μυρίσει» την ατμόσφαιρα του κομήτη 67P είναι αυτό που εντόπισε τα οργανικά μόρια στα οποία αναφέρονται οι επιτελείς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Η ESA δεν ανακοίνωσε επίσης αν κάποια από τα οργανικά μόρια που εντόπισε το Philae είναι τόσο σύνθετα ώστε να έχουν και δυνατότητα παραγωγής πρωτεΐνών.

Philae’s MUPUS probe took temperature measurements and hammered into the surface at the landing site to discover  a layer of very hard water ice. Credit: ESA

Ένα δεύτερο στοιχείο που έκανε γνωστό η ESA είναι ότι η επιφάνεια του κομήτη αποτελείται σε μεγάλο εύρος της από πάγο νερού πάνω στο οποίο υπάρχει ένα λεπτό στρώμα σκόνης πάχους 10-20 εκ.