Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2015

Καλλιόπη Εξάρχου, Βάρβαροι

Guido Reni, Massacre des Innocents, détail Le Poignard, 1611.

Πήραν τα κοφτερά λεπίδια
και χρίστηκαν πάραυτα
εκδορείς ψυχών
ημών
υμών
ερήμην μας
Έτσι απλά
ανενδοίαστα
Μανικά
Για να τρωθούν οι δυνάμεις
Να σωθούν τα αποθέματα
Λες και το πυρ εκ τραγικού
θα πτοήσει το Κάλλος
Πόσο αφελείς
αποδεικνύονται και πάλι.

John William Godward, A Grecian Girl, 1908.

Καλλιόπη Εξάρχου, «Βιβλιάριο Καταθέσεων», Αθήνα, Γιαλός, 2012.